Akce pro heslo: Trojzemí 2020


12 ŘÍJ 2012

Trojstranná konference "Trojzemí 2020 - inovativní, sociální, udržitelné"

Evropská unie si ve strategii Evropa 2020 vytyčila dalekosáhlé cíle týkající se zvýšení mír zaměstnanosti, posílení podniků prostřednictvím výzkumu a inovací, změn klimatu, vzdělávání a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Hlavními nástroji pro realizaci [...]
číst tento článek