Projekty


Kovozpracující průmysl

Dialog zahájený mezi vedením obvodu Berlín-Braniborsko-Sasko, Meziregionální odborovou radou Labe-Nisa a polskými partnerskými odbory NSZZ „Solidarność“ a Federacja Zwiazkow Zawodowych Metalowcy se velice pozitivně rozvíjel.

V časech zrychlených restrukturalizací a přesunů pracovních míst stoupá význam Evropských rad zaměstnanců. Dobře vyškolení zástupci zájmů zaměstnanců mohou lépe zajistit, aby nedocházelo k podkračování právních standardů.

Projekt „Dopady globální hospodářské krize na středoevropský kovozpracující průmysl a vývoj metodických přístupů pro zástupce zájmů zaměstnanců“ byl zorganizován polským odborovým svazem kováků FZZ Metalowcy a zahájen společně s následujícími partnery:

  • odbory obranného průmyslu,
  • odbory hutního průmyslu,
  • IG Metall a
  • VASAS z Madarska


více informací na téma IG Metall Sozialer Dialog

hesla pro tento záznam:  Kovozpracující průmysl  |  Sociální dialog« zpět na přehled