Projekty


Centrum współpracy

Centrum współpracy INFORMACJA

Centrum Współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność wraz partnerem Niemieckim DGB Saksonia kilka tygodni temu rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Centrum Współpracy związków zawodowych [...]
více informací na téma

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio Přeshraniční partnerství EURES-TriRegio se skládá ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů z Čech, Saska a Dolního Slezska.

Přeshraniční partnerství partneři připravovali už od vstupu České republiky a Polska do [...]
více informací na téma

Kovozpracující průmysl

Kovozpracující průmysl Dialog zahájený mezi vedením obvodu Berlín-Braniborsko-Sasko, Meziregionální odborovou radou Labe-Nisa a polskými partnerskými odbory NSZZ „Solidarność“ a Federacja Zwiazkow Zawodowych Metalowcy se velice pozitivně rozvíjel.

V časech zrychlených restrukturalizací a [...]
více informací na téma

Služby

Služby Díky projektu EU „Komu patří Evropa?“, realizovaném OS ver.di, zemským obvodem Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, bylo možné v odvětvové přeshraniční práci ver.di pokračovat a ještě více ji kvalifikovat.

Hlavními cíli projektu jsou:
  • potkávání a [...]

více informací na téma