Aktuality


09 květ 2017

Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět?

Ačkoliv se BOZP v podnicích bere zpravidla vážně, došlo v roce 2015 v Sasku k 59 000 pracovním úra­zům nebo úrazům na cestě do zaměstnání a zpět podléhajícím ohlašovací povinnosti. K pracovním úrazům může dojít ve všech profesích, při obsluze strojů, na stavbě, při úklidu budov, ale i při pracovní činnosti pokojské. Dojde-li k pracovnímu úrazu, je důležité vědět, co je třeba podniknout. Proto jsme sestavili přehled ně­kterých zásadních informací. Tyto informace platí pro všechny zaměstnance, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavate­lem v Německu. Vztahují se samozřejmě také na přeshraniční pracovníky, kteří pracují v Německu a bydlí v Česku nebo v Polsku.

elektronická verze je k dispozici ke stažení.

hesla pro tento záznam:  MEROR  |  mobilita  |  EURES-TriRegio« zpět na přehled