Aktuality


27 břez 2017

Odborové svazy zveřejnily informace pro přeshraniční pracovníky z České republiky a Polska

Odborové svazy působící v severočesko-sasko-dolnoslezském Trojzemí zveřejnily v českém, německém a polském jazyce aktuální informace týkající se pracovního práva a sociálního zabezpečení. Jednotlivé brožury stručně a konkrétně informují o tématech od A jako agenturní práce přes M jako minimální mzda až do Z jako zdravotní pojištění.

„Nezřídka zjišťujeme nedostatečnou informovanost zaměstnanců o pracovních a sociálních standardech platných v místě výkonu práce. Dozvídáme se o případech horšího odměňování přeshraničních pracovníků, nedodržování pracovní doby nebo nepřípustných výpovědí daných zaměstnavatelem během dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či během mateřské dovolené. To je pro nás nepřijatelné, proto poskytujeme zaměstnancům v jejich jazycích informace o tom, jaká mají v Německu práva a povinnosti. Protože jen ten, kdo zná svá práva, je může také vymáhat,“ uvedl Markus Schlimbach, místopředseda Obvodu DGB Sasko.


Stále více lidí z Česka a Polska hledá práci v Sasku. Ke 30. 6. 2016 vykonávalo na území Saska zaměstnání zakládající povinnou účast na sociálním pojištění 6 256 osob z České republiky a 11 300 osob z Polska, z toho 9 987 přeshraničních pracovníků, kteří pracují v Sasku a bydlí v Česku (4 721) či v Polsku (5 266). Počet pracovníků z těchto dvou zemí, kteří vykonávají zaměstnání zakládající povinnou účast na sociálním pojištění, v meziročním srovnání výrazně vzrostl o 4 442 osob a počet přeshraničních pracovníků o 2 963 osob.

Brožury jsou dostupné v digitální podobě na stránce http://www.sachsen.dgb.de, anebo je lze objednat v tištěné podobě na adrese anna.bernstorf@dgb.de. V nich obsažené informace jsou k dispozici také ve formě online modulu na stránce http://www.eures-triregio.eu.

elektronická verze je k dispozici ke stažení.

Pozadí:
Odborové svazy ze severních Čech, Saska a Dolního Slezska už od roku 1993 spolupracují v Meziregionální odborové radě Labe-Nisa. Kromě toho se odbory spolu s veřejnými službami zaměstnanosti a se zaměstnavateli ze všech třech zemí zasazují v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio za integraci trhů práce v pohraničí České republiky, Německa a Polska za spravedlivých podmínek.

Tato publikace byla podpořena z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020). Další informace najdete na adrese: http://ec.europa.eu/social/easi. Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj Evropské komise.

hesla pro tento záznam:  MEROR  |  mobilita  |  EURES-TriRegio« zpět na přehled