Meziregionální odborová rada Labe-Nisa

Aktuality

09 kvě 2017

Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět? - Ačkoliv se BOZP v podnicích bere zpravidla vážně, došlo v roce 2015 v Sasku k 59 000 [...] více

27 bře 2017

Odborové svazy zveřejnily informace pro přeshraniční pracovníky z České republiky a Polska - Odborové svazy působící v severočesko-sasko-dolnoslezském Trojzemí zveřejnily v [...] více

Akce

09 ŘÍJ 2018

Mezinárodní konference „Práce budoucnosti v česko-německo-polském Trojzemí“ a recepce při příležitosti 25. výročí Meziregionální odborové rady Labe-Nisa

Život a práce v Trojzemí zaznamenají v nastávajících letech další změny z důvodu demografických změn a postupující digitalizace. Proto je potřeba nastavit podmínky pro pozitivní a vyvážený rozvoj podporující sociální a hospodářskou soudržnost a posilující [...]

více informací na téma

IGR Elbe-Neiße-Verbund